Pobierz najnowszy
katalog szkoleń
Pobierz najnowszy katalog szkoleń
Strona główna › Korupcja i nadużycia zagrożeniem dla bezpieczeństwa biznesu / instytucji państwowej

Korupcja i nadużycia zagrożeniem dla bezpieczeństwa biznesu / instytucji państwowej

Informacje ogólne
 • Kategoria szkolenia: Bezpieczeństwo
 • Typ szkolenia: otwarte
 • Organizator: BTC Sp. z o.o.
 • Liczebność grupy:
  15 uczestników
 • Czas trwania szkolenia:
  Szkolenie trwa 1 dzień, 7 godzin lekcyjnych, od 9.00 do 16.00
 • Cena:
  1500* zł / os.

  * Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Usługi szkoleniowe dla podatnika, którego wynagrodzenie jest pośrednio lub w całości finansowane ze środków publicznych, korzystają ze zwolnienia z VAT.

 • Cena zawiera:
  Zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, certyfikat imienny Akademii BTC.

Program szkolenia

1. Definicja korupcji
Korupcja w znaczeniu ogólnym i prawnym.

2. Ogólne cechy czynu korupcyjnego

3. Obszary najbardziej zagrożone korupcją/nadużyciami

4. Typologia korupcji

5. Wybrane przyczyny i negatywne skutki przestępczości korupcyjnej

6. Uregulowania prawne krajowe i międzynarodowe (wybrane)


7. Przestępstwa korupcyjne i nadużycia w sektorze publicznym/ gospodarczym
Omówienie pojęć (funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcję publiczną, zagraniczny funkcjonariusz publiczny, a także korzyść majątkowa, korzyść osobista, obietnica korzyści majątkowej lub osobistej), odmiany korupcji (łapownictwo czynne i bierne), omówienie przestępstw korupcyjnych w kodeksie karnym (wybrane), niekaralne formy „zachowań korupcjogennych”, okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, inne nadużycia np. kradzież, przywłaszczenie, ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa.

8. Omówienie wybranych ustaw antykorupcyjnych

9. Obowiązek prawny i społeczny powiadamiania organów ścigania o popełnionym przestępstwie

10. Wybrane podmioty zajmujące się zwalczaniem i przeciwdziałaniem korupcji

Omówienie wybranych podmiotów zwalczających korupcję, omówienie narzędzi walki z korupcją, dane statystyczne (omówienie tendencji), charakterystyka podejrzanego (próba określenia profilu sprawcy przestępstwa korupcyjnego).

11. Omówienie wyników badań zjawiska korupcji i nadużyć

12. Postępowanie przedsiębiorców/urzędników w przypadkach zdiagnozowania korupcji i nadużyć

13. Symptomy ryzyka wystąpienia korupcji i nadużyć

14. Profilaktyka antykorupcyjna

Propozycje dobrych praktyk.

15. Korzyści z wdrożonego „systemu antykorupcyjnego”

16. Strategia przeciwdziałania korupcji i nadużyć

Ćwiczenia praktyczne:

Opracowanie elementów strategii antykorupcyjnej w przedsiębiorstwie (wyznaczenie obszarów zagrożonych korupcją/nadużyciami w przedsiębiorstwie, opracowanie zasad przyjmowania i wręczania prezentów, itp).
W zależności od grupy szkoleniowej – dokumentacja będzie opracowywana na przykładzie jednego lub wielu przedsiębiorstw (istnieje możliwość przygotowania i dedykowania ćwiczeń pod oczekiwania grupy szkoleniowej).

Profil uczestników

Szkolenia skierowane są do przedsiębiorców oraz pracowników firm sektora administarcji publicznej:
 • dyrektorów i kierowników działów IT
 • specjalistów i inspektorów ds. informatyki i bezpieczeństwa
 • administratorów i informatyków

Forma szkolenia

 • Wykład
 • Case study

Grupa docelowa

 • Duże przedsiębiorstwo
 • Średnie przedsiębiorstwo
 • Mikro / małe przedsiębiorstwo
 • Sektor administracji publicznej

Wykładowcy

Wymagania wstępne

 

Zdobyta wiedza

Szkolenie zapewnia:

- podnoszenie poziomu świadomości pracowników oraz kadry kierowniczej (m.in. w zakresie odpowiedzialności karnej za korupcję i nadużycia)
- podnoszenie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji państwowych
- wiedzę w zakresie wdrażania praktycznych rozwiązań, zapobiegających naruszeniom przepisów prawa (m.in. zasady przyjmowania i wręczania prezentów oraz wdrażanie systemu antykorupcyjnego).

Certyfikaty

Każdy Uczestnik otrzyma imienny certyfikat Akademii BTC potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. BTC Sp. z o.o. jest zarejestrowaną placówką oświatową o numerze WOś-I-4320/466/2008 pod nazwą Centrum Edukacji BTC.

Gość specjalny szkolenia

BTC Sp. z o.o. e-auditor Hyprovision DLP