Pobierz najnowszy
katalog szkoleń
Pobierz najnowszy katalog szkoleń
Strona główna › Ochrona informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnych

Informacje ogólne
 • Kategoria szkolenia: Bezpieczeństwo
 • Typ szkolenia: otwarte
 • Organizator: BTC Sp. z o.o.
 • Liczebność grupy:
  10 uczestników
 • Czas trwania szkolenia:
  Szkolenie trwa 1 dzień,  7 godzin lekcyjnych, od 9.00 do 16.00
 • Cena:
  1500* zł / os.

  * Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Usługi szkoleniowe dla podatnika, którego wynagrodzenie jest pośrednio lub w całości finansowane ze środków publicznych, korzystają ze zwolnienia z VAT.
 • Cena zawiera:
  Zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, certyfikat imienny Akademii BTC.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne
Ustawa, rozporządzenia wykonawcze.

2. Klasyfikacja informacji niejawnych

3. Organizacja ochrony informacji niejawnych
Nadzór ABW/SKW (krajowa władza bezpieczeństwa),omówienie pionu ochrony w przedsiębiorstwie/instytucji państwowej, rola i zadania: kierownika, przedsiębiorcy, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, kierownika kancelarii tajnej.

4. Bezpieczeństwo osobowe
Warunki dopuszczenia osoby do informacji niejawnych, omówienie wybranych elementów dokumentacji (upoważnienie, ankieta osobowa), postępowanie sprawdzające (zwykłe, poszerzone).

5. Bezpieczeństwo fizyczne
Środki bezpieczeństwa fizycznego, podstawowe wymagania dotyczące kancelarii tajnej, omówienie wybranych elementów dokumentacji (plan ochrony, instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych).

6. Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Omówienie etapów wdrażania bezpieczeństwa teleinformatycznego (zarządzanie ryzykiem), omówienie dokumentacji związanej z akredytacją systemu teleinformatycznego (dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa, dokument procedur bezpiecznej eksploatacji), rola i zadania: inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratora systemu teleinformatycznego.

7. Bezpieczeństwo przemysłowe

Omówienie etapów wdrażania bezpieczeństwa przemysłowego omówienie dokumentacji (wniosek, kwestionariusz, ankieta).

8. Wybrane elementy wytwarzania i obiegu dokumentów niejawnych

Oznaczanie dokumentów niejawnych, znoszenie i obniżanie klauzul tajności, audyt.

9. Odpowiedzialność karna
Przestępstwa z kodeksu karnego.

10. Podsumowanie

Omówienie wybranych rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych pionu ochrony w przedsiębiorstwie/instytucji państwowej.

Ćwiczenia praktyczne:

Sporządzenie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem osobowym (ankieta, upoważnienie), fizycznym (plan ochrony), teleinformatycznym (dokumentacja związana z akredytacją systemu teleinformatycznego) oraz przemysłowym (kwestionariusz, ankieta, wniosek).
W zależności od grupy szkoleniowej – dokumentacja będzie opracowywana na przykładzie jednego lub wielu przedsiębiorstw (istnieje możliwość przygotowania i dedykowania ćwiczeń pod oczekiwania grupy szkoleniowej np. ocena rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych pionu ochrony w przedsiębiorstwie).

Profil uczestników

Szkolenia skierowane są do przedsiębiorców oraz pracowników firm sektora administarcji publicznej:
 • dyrektorów i kierowników działów IT
 • specjalistów i inspektorów ds. informatyki i bezpieczeństwa
 • administratorów i informatyków
   

Forma szkolenia

 • Wykład
 • Case study

Grupa docelowa

 • Duże przedsiębiorstwo
 • Średnie przedsiębiorstwo
 • Mikro / małe przedsiębiorstwo
 • Sektor administracji publicznej

Wymagania wstępne

 

Zdobyta wiedza

Szkolenie zapewnia:

- podnoszenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności pracowników oraz kadry zarządzającej w zakresie stosowania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych
- podnoszenie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji państwowych (m.in. w zakresie zapobiegania naruszeniom procedur, czy też unikania sytuacji kryzysowych)
- wiedzę w zakresie wdrażania rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających obniżenie kosztów funkcjonowania pionu ochrony w przedsiębiorstwie/instytucji państwowej.

Certyfikaty

Każdy Uczestnik otrzyma imienny certyfikat Akademii BTC potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. BTC Sp. z o.o.  jest zarejestrowaną placówką oświatową o numerze WOś-I-4320/466/2008 pod nazwą Centrum Edukacji BTC.

Gość specjalny szkolenia

BTC Sp. z o.o. e-auditor Hyprovision DLP  
 • Najbardziej podobało mi się to, że szkolenie było w 100% interesujące, a wiedza prowadzących bardzo profesjonalna.
  - Uczestnik szkolenia "Administrator sieci bezprzewodowych”