Pobierz najnowszy
katalog szkoleń
Pobierz najnowszy katalog szkoleń
Strona główna › Ochrona danych osobowych w praktyce

Ochrona danych osobowych w praktyce

Informacje ogólne
 • Kategoria szkolenia: Bezpieczeństwo
 • Typ szkolenia: otwarte
 • Organizator: BTC Sp. z o.o.
 • Liczebność grupy:
   15
 • Czas trwania szkolenia:
   7 gidzin
 • Cena:
   1500,00* zł
  * Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Usługi szkoleniowe dla podatnika, którego wynagrodzenie jest pośrednio lub w całości finansowane ze środków publicznych, korzystają ze zwolnienia z VAT.
 • Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat imienny
  • lunch, przerwy kawowe

Program szkolenia

Podstawowe przepisy prawa polskiego i europejskiego dotyczące ochrony danych osobowych usytuowanie Ustawy o ochronie danych w hierarchii źródeł prawa unijnego i polskiego zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania Ustawy o ochronie danych osobowych

Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych
Zasady przetwarzania danych osobowych – obowiązek informacyjny
Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Klauzule dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zasady udostępniania danych osobowych jako szczególnej formy ich przetwarzania

WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PRZETWARZANIA:
 • nadanie pracownikom upoważnienia do przetwarzania danych,
 • uzyskanie od pracowników oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych i metod ich zabezpieczania
 • niezbędne wymogi sprzętowe, programowe i organizacyjne przetwarzania danych osobowych w stosownej relacji do ustanowionego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania, zdefiniowanego w rozporządzeniu wykonawczym do Ustawy

Zagrożenia w sieci Internet związane z przetwarzaniem danych osobowych

Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych

• Zarządzanie obszarem danych osobowych jako jeden z głównych elementów zarządzani
• Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji - Jak to prawidłowo zrobić w jednostce organizacyjnej ?
• Rola, zadania i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji
• Prowadzenie rejestru zbioru danych osobowych
• Zagadnienia związane z bezpieczeństwem w IT w praktyce
• Zabezpieczenia stosowane w IT od strony praktycznej
• Rola ABI lub/i ASI pod kątem cyberbezpieczeństwa w podmiocie

Profil uczestników

Szkolenie rekomendujemy osobom które zaczynają pełnić funkcję ABI, lub chcą zapoznać się ze zmianami w zakresie regulacji prawa i dobrych praktyk.
Zapraszamy również samych ADO, którzy nie zdecydowali się powoływać ABI.

Forma szkolenia

 • Wykład
 • Prezentacje praktyczne
 • Case study
 • Warsztaty

Grupa docelowa

 • Duże przedsiębiorstwo
 • Średnie przedsiębiorstwo
 • Mikro / małe przedsiębiorstwo

Wykładowcy

Wymagania wstępne

 

Zdobyta wiedza

 

Certyfikaty

 

Gość specjalny szkolenia

BTC Sp. z o.o. e-auditor Hyprovision DLP