Pobierz najnowszy
katalog szkoleń
Pobierz najnowszy katalog szkoleń
Strona główna › Rola i zadania audytu wewnętrznego w zwalczaniu nadużyć w przedsiębiorstwie

Rola i zadania audytu wewnętrznego w zwalczaniu nadużyć w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne
 • Kategoria szkolenia: Bezpieczeństwo
 • Typ szkolenia: otwarte
 • Organizator: BTC Sp z o.o
 • Liczebność grupy:
   20 osób
 • Czas trwania szkolenia:
   wykład 4h, ćwiczenia 2-4h
 • Cena:
  1500,00 zł / os.
  1200,00 zł / os - użytkownicy eAuditora z wykupioną usługą serwisową

  Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Usługi szkoleniowe dla podatnika, którego wynagrodzenie jest pośrednio lub w całości finansowane ze środków publicznych, korzystają ze zwolnienia z VAT.
 • Cena zawiera:
   Zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, certyfikat imienny.

Program szkolenia

 „Rola i zadania audytu wewnętrznego w zwalczaniu nadużyć w przedsiębiorstwie”
wykład 4h, ćwiczenia 2-4h – w zależności od grupy i zakresu tematycznego
1. Definicja audyt wewnętrzny
2. Miejsce audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
Omówienie przykładowych rozwiązań umiejscowienia audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
3. Zadania audytora wewnętrznego w przedsiębiorstwie
4. Standardy profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego
5. Pojęcie i istota nadużyć gospodarczych
Omówienie nadużyć gospodarczych, które mają istotny wpływ na poziom straty w przedsiębiorstwie (omówienie przykładów).
6. Przyczyny dokonywania nadużyć gospodarczych
7. Klasyfikacja nadużyć gospodarczych
8. Analiza danych dotyczących nadużyć gospodarczych
Omówienie wybranych danych statystycznych organów ścigania i innych organizacji.
9. Dochodzenie w sprawie nadużyć prowadzone przez audytora wewnętrznego
10. Zarządzanie ryzykiem nadużyć w przedsiębiorstwie
11. Wybrane metody zapobiegania nadużyciom w przedsiębiorstwie
12. Audyt wewnętrzny jako czynnik usprawniający zarządzanie przedsiębiorstwem

Ćwiczenia praktyczne: opracowanie i przeprowadzenie analizy ryzyka nadużyć w przedsiębiorstwie, opracowanie algorytmu postępowania w przypadku zaistnienia nadużycia w przedsiębiorstwie, czy też metody zapobiegania nadużyciom w przedsiębiorstwie.
W zależności od grupy szkoleniowej – dokumentacja będzie opracowywana na przykładzie jednego lub wielu przedsiębiorstw (istnieje możliwość przygotowania i dedykowania ćwiczeń pod oczekiwania grupy szkoleniowej).

Profil uczestników

 Szkolenia skierowane są do:
- przedsiębiorców i pracowników (firm sektorów mikro/małe/średnie/duże), oraz
w szczególności do:
> członków Zarządu i kadry kierowniczej,
> dyrektorów i kierowników działów bezpieczeństwa, > audytorów wewnętrznych.

Forma szkolenia

 • Wykład
 • Case study

Grupa docelowa

 • Duże przedsiębiorstwo
 • Średnie przedsiębiorstwo
 • Mikro / małe przedsiębiorstwo
 • Sektor administracji publicznej

Wykładowcy

Wymagania wstępne

 

Zdobyta wiedza

 

Certyfikaty

 Każdy Uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Gość specjalny szkolenia

BTC Sp. z o.o. e-auditor Hyprovision DLP