Pobierz najnowszy
katalog szkoleń
Pobierz najnowszy katalog szkoleń
Strona główna › Audytor legalności oprogramowania

Audytor legalności oprogramowania

Informacje ogólne
 • Kategoria szkolenia: Oprogramowanie
 • Typ szkolenia: otwarte
 • Organizator: BTC Sp. z o.o.
 • Liczebność grupy:
  15 uczestników
 • Czas trwania szkolenia:
  Szkolenie trwa 1 dzień, 7 godzin lekcyjnych, od 9.00 do 16.00  
 • Cena:
  1500* zł/os

  * Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Usługi szkoleniowe dla podatnika, którego wynagrodzenie jest pośrednio lub w całości finansowane ze środków publicznych, korzystają ze zwolnienia z VAT.
 • Cena zawiera:

  Zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, certyfikat imienny Akademii BTC.

Program szkolenia

1. Odpowiedzialność za wykorzystanie nielegalnego oprogramowania
- odpowiedzialność cywilnoprawna
- odpowiedzialność karna
- kto ponosi odpowiedzialność za legalność instalowanego oprogramowania - zarząd, pracownik IT czy użytkownik komputera
- jakie działania powinien podejmować pracownik IT w celu eliminacji zagrożenia związanego z wykorzystaniem nielegalnego oprogramowania
- jak można ograniczyć ewentualną odpowiedzialność za wykorzystanie nielegalnego oprogramowania
- zarządzanie dokumentacją związaną z wykorzystaniem oprogramowania

2. Zarządzanie infrastrukturą IT a zarządzanie licencjami
- test wiedzy zarządzania infrastrukturą IT
- wyniki badań dotyczące zarządzania licencjami
- proces zarządzania licencjami
- audyt 50 i 1000 komputerów – zakres prac, ilość danych, przebieg audytu, czas audytu, alokacja zasobów
- jak zarządzać oprogramowaniem w podmiocie posiadającym ponad 3000 komputerów w ponad 300 lokalizacjach, skala trudności
- praktyczne aspekty audytu legalności oprogramowania – samodzielnie, przez firmę zewnętrzną czy wspólnie
- kompetencje osób odpowiedzialnych za zarządzanie licencjami oraz audyt legalności

3. Audyt legalności oprogramowania, audyt plików i multimediów
- wprowadzenie teoretyczne
- metody wykonywania audytu
- zalety i wady poszczególnych metod
- częstotliwość wykonywania audytu
- jak uniknąć błędów podczas audytu

4. Monitorowanie wykorzystania oprogramowania

- aplikacje tradycyjne
- aplikacje typu web
- obliczanie nakładów do zapewnienia legalności oprogramowania
- obliczanie oszczędności z oprogramowania
- monitorowanie komputerów i pracowników

5. Software Asset Management – zarządzanie oprogramowaniem
- osoby odpowiedzialne, proces zakupu oprogramowania, inwentaryzacja komputerów, porozumienia z pracownikami, regulaminy, zasady użytkowania oprogramowania
- definiowanie, instalowanie i uruchamianie polityk zarządzania oprogramowaniem (elementy DLP)

6. Audyt legalności oprogramowania komputerowego - warsztaty
- oprogramowanie do przeprowadzania audytu legalności: bezpłatne czy komercyjne?
- audyt z wykorzystaniem rejestrów systemowych
- audyt z wykorzystaniem plików
- przebieg audytu dualnego (pliki + rejestry systemowe)
- identyfikatory produktowe a klucze produktowe
- dowody legalności na posiadane oprogramowanie
- zestawienia audytowe
- tworzenie wzorców oprogramowania
- raport z audytu


Profil uczestników

Szkolenia skierowane są do przedsiębiorców oraz pracowników sektora administracji publicznej:
 • dyrektorów i kierowników działów IT
 • specjalistów i inspektorów ds. informatyki i bezpieczeństwa
 • administratorów i informatyków

Forma szkolenia

 • Wykład
 • Prezentacje praktyczne
 • Case study
 • Warsztaty

Grupa docelowa

 • Duże przedsiębiorstwo
 • Średnie przedsiębiorstwo
 • Mikro / małe przedsiębiorstwo
 • Sektor administracji publicznej

Wykładowcy

Wymagania wstępne

 

Zdobyta wiedza

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

- licencjonowanie produktów jest skomplikowane i złożone
- istnieją różne metody wykonywania audytów legalności
- licencje stanowią duże zasoby biznesowe, o które należy dbać
- odpowiedzialność za nielegalne oprogramowanie jest bardzo wysoka
- otrzymasz praktyczną wiedzę od doświadczonych audytorów
- poznasz najlepsze polityki dotyczące zarządzania oprogramowaniem
- będziesz spał spokojnie posiadając w pełni legalne oprogramowanie
- będziesz godnym zaufania partnerem biznesowym


Certyfikaty

Każdy Uczestnik otrzyma imienny certyfikat Akademii BTC potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. BTC Sp. z o.o. jest zarejestrowaną placówką oświatową o numerze WOś-I-4320/466/2008 pod nazwą Centrum Edukacji BTC.

Gość specjalny szkolenia

BTC Sp. z o.o. e-auditor Hyprovision DLP  
 • Moim zdaniem szkolenie było znakomitą formą podniesienia kwalifikacji oraz nawiązania wartościowych kontaktów.
  - Uczestnik szkolenia "Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT”
 • Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia prelekcji oraz otwartość wykładowców na pytania zadawane w trakcie szkolenia.
  - Uczestnik szkolenia "Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT”