Pobierz najnowszy
katalog szkoleń
Pobierz najnowszy katalog szkoleń
Strona głównaTrenerzy › Wykładowcy

Prelegenci

Szkolenia realizowane w ramach projektu prowadzone są przez ekspertów z danej dziedziny tematycznej. Wszyscy prelegenci to fachowcy z praktyką i doświadczeniem. Na każdą grupę szkoleniową przypada min. 2 wykładowców.

Piotr Błaszczeć (LOCOS Systemy informatyczne)

Piotr Błaszczeć

Specjalista ds. bezpieczeństwa IT, audytor systemów IT, ISO 27001, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci komputerowej. Na co dzień Główny Specjalista Bezpieczeństwa IT w jednej z agencji rządowych.

Właściciel firmy LOCOS, zajmującej się wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji, szkoleniami oraz audytem systemów teleinformatycznych. Redaktor naczelny portalu związanego z bezpieczeństwem i audytem IT - www.locos.pl.

Członek ISACA International a także Sekcji Bezpieczeństwa Informacji oraz Sekcji Informatyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Instytutu Informatyki Śledczej.

Maciej Kaczyński (BTC Sp. z o.o.)

Maciej Kaczyński
Konsultant, wykładowca, trener, działacz społeczny. Lobbysta.
Specjalizuje się w bezpieczeństwie biznesu w obszarze systemów IT. Projektant zaawansowanych aplikacji / usług użytkowanych przez wszystkie sektory gospodarki, autor unikatowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania oprogramowaniem i licencjami. Członek Komitetu Technicznego KT 171 (ds. Oprogramowania i Sieci Komputerowych) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, koordynator projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Współtwórca innowacji organizacyjnych, produktowych, procesowych i marketingowych. Pomysłodawca interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Zwolennik współpracy sieciowej pomiędzy podmiotami komercyjnymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu.
Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Zarządzanie Europejskie) oraz studia MBA na European School of Business ESCP-EAP Berlin.
Stara się kierować mottem: „Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.” [Albert Einstein].

Od 1997 roku regularnie prowadzi szkolenia i konferencje związane z obszarem zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną.

Dariusz Łydziński (4 IT SECURITY Sp. z o.o)

Dariusz Łydziński
Od ponad 17 lat zajmuje się zawodowo szeroką problematyką systemów bezpieczeństwa oraz praktyką utrzymania ciągłości działania, w tym zarządzania ryzykiem. Specjalizuje się w szczególności w rozwiązaniach e-security. Realizował złożone projekty zabezpieczania danych wagi państwowej, obsługując procesy funkcjonowania systemów łączności, a także bezpieczeństwa informacji w kontekście ochrony funkcjonalności wysoce zaawansowanych sieci oraz systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Równolegle z pracą zawodową z zaangażowaniem realizuje projekty z zakresu bezpieczeństwa na rzecz biznesu, jak również na zlecenia administracji publicznej. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prelegent na wielu konferencjach i trener z wieloletnią praktyką. Autor wielu publikacji w wydawnictwach specjalistycznych. Posiada doświadczenie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa/ochrony wielooddziałowego przedsiębiorstwa, w opracowywaniu polityk i strategii zarządzania bezpieczeństwem. Jest absolwentem elektroniki i telekomunikacji na Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie - ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji, oraz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie – bezpieczeństwo informacyjne. Bogate doświadczenie zdobył pracując między innymi w komórkach łączności Ministerstwa Obrony Narodowej a także w polskich firmach jak ComCERT, ENERGA czy UNIZETO.

Wybrane publikacje:

Ochrona baz danych - IT Professional (10.2012) -
http://www.it-professional.pl/archiwum/art,3329,ochrona-baz-danych.html,

Jak chronić ważne dane biznesowe? - Business Security Magazine (3/2012) -
http://bsmagazine.pl/business-security-magazine/wydania,nr-3-2012

Konsumeryzacja – szansa czy zagrożenie? - IT Professional (01.2013) -
http://www.it-professional.pl/temat-numeru/artykul,3665,konsumeryzacja-szansa-czy-zagrozenie.html

Bezpieczeństwo informacji w wybranych aspektach (wywiad) - safetyandsesurity (2/2013) - http://cybsecurity.org/bezpieczenstwo-informacji-w-wybranych-aspektach/

Big Data - aspekt prawny - IT Professional (09.2013) -
http://www.it-professional.pl/archiwum/art,4268,big-data-aspekt-prawny.html

Ochrona Infrastruktury Krytycznej - IT Professional (05.2014) -
http://www.it-professional.pl/archiwum/art,4845,ochrona-infrastruktury-krytycznej.html

Z e-podpisem bezpieczniej - IT Professional (07.2014) -
http://www.it-professional.pl/archiwum/art,4973,

Konferencje:

http://konferencje.rp.pl/uploads/events/2470/201573194.pdf
http://www.vistula.edu.pl/ckeditor-files/files/wsparcie%20przedsiebiorcow%2005_01.pdf
http://www.security.it-professional.pl/prelegenci/

Informacje prasowe o prelegencie:

http://b2-biznes.pl/index.php/wiadomosci/z-kraju/5391-jak-ochronic-przedsiebiorstwa-przed-cyberprzestepczoscia?fa3ed1da623a184e5b4708f9d6f25147=52e09c9341f3eda530b090c1a5dfc7b4
http://www.kontroler.info/art_391
http://mamstartup.pl/bezpieczenstwo/9444/rosnie-liczba-cyberprzestepstw
http://www.bsigroup.com/pl-PL/ISO-27018-Bezpieczenstwo-danych-w-chmurze-obliczeniowej/ISO-27018-Wypowiedz-Eksperta/

Andrzej Niemiec (PRIM, PTI)

Andrzej Niemiec
Doktor, pracował na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, następnie w ELWRO i IBM Polska. W firmie PRIM  zajmuje się tworzeniem oprogramowania do wspomagania systemów zarządzania oraz doradztwem w zakresie wdrażania norm dotyczących informatyki i bezpieczeństwa informacji.

Od 2000 roku współpracuje z Bureau Veritas Certification jako audytor wiodący z zakresu informatyki a od 2006 - audytor wiodący z bezpieczeństwa informacji (ISO IEC 27001), jest również biegłym sądowym i skarbowym zakresu informatyki.

W roku 2001 został rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wykonywał liczne opinie i ekspertyzy na zlecenia ministerstw i urzędów państwowych dotyczące wdrożeń systemów informatycznych. Prowadził szkolenia i audyty ochrony danych osobowych w urzędach miast i gmin.

Od 2003 roku jest członkiem komitetu technicznego nr 171 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wdrażał systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w wielu firmach. Kierował wdrożeniem systemu zarządzania projektami w firmie produkującej odbiorniki telewizji cyfrowej.

Jest autorem licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Brał udział w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących zagadnień zarządzania jakością w produkcji oprogramowania i bezpieczeństwem informacji.

W wolnym czasie interesuje się historią, operą i fizyka. Jeździ na nartach i żegluje.

Norbert Nowak (ekspert niezależny)

Norbert Nowak

 

 

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii UE, studiów podyplomowych Audytu Wewnętrznego na Akademii Krakowskiej, oraz dodatkowo wielu międzynarodowych specjalistycznych szkoleń, m.in. z zakresu doboru i zarządzania kadrami, zwalczania zorganizowanej przestępczości. Ukończył Akademię FBI ILEA na Węgrzech.

Pracował m.in. jako Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego KGP we Wrocławiu, Szczecinie i Olsztynie, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Był Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz Dyrektorem Zarządu Operacyjno-Śledczego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie nadzorował pion operacyjno-śledczy.

Aktualnie pracuje jako audytor wewnętrzny w międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w branży logistycznej. Ponadto, w ramach własnej działalności gospodarczej „Bezpieczeństwo Biznesu” zajmuje się audytem wewnętrznym i zewnętrznym, oraz działalnością usługową w zakresie pozyskiwania i kompleksowej analizy informacji gospodarczych, poprzez działalność detektywistyczną, wywiad konkurencyjny, czy też tzw. biały wywiad.

Strona firmy: www.bezpieczenstwo-biznesu.pl

 

Sebastian Wilczewski

Sebastian Wilczewski
W branży IT od 2001 roku. Project manager w firmie Atena Usługi Informatyczne i finansowe sp z o.o. Praktyk, konsultant, wdrożeniowiec, szkoleniowiec, doktorant, wykładowca akademicki.

Dewiza: „Patrzę na biznes z perspektywy IT, a na IT z perspektywy biznesu.”

Prowadzi projekty, wdrożenia, usługi konsultacyjne i szkolenia z zarządzania projektami i portfelem projektów za pomocą narzędzia Enterprise Project Management (Project Server oraz Project Professional) oraz z zakresu zarządzania dokumentami za pomocą SharePoint Server oraz z innych rozwiązań serwerowych firmy Microsoft. Występuje na konferencjach dotyczących rozwiązań firmy Microsoft. Jest współautorem kilkunastu webcastów. Z pasją zgłębia również tajniki licencjonowania produktów firmy Microsoft. Jest również autorem bloga http://blogs.technet.com/b/biznesit/ oraz http://swilczew.wordpress.com/.

Jest autorem kilku książek wydanych przez wydawnictwo Helion S.A. (między innymi dotyczących Microsoft Office Project Server, Microsoft Office Project czy Resource Kit Tools) oraz autorem kilku artykułów opublikowanych na stronach Technet.

Uwieńczeniem doświadczeń praktycznych i teoretycznych dotyczących licencjonowania będzie praca doktorska na temat „Model zarządzanie zasobami oprogramowania w organizacjach gospodarczych”, dla której przewód doktorski został już otwarty na Wydziale Zarządzanie Uniwersytetu Gdańskiego. Doradza firmom posiadającym do kilku tysięcy komputerów w zakresie optymalizacji licencjonowania produktów firmy Microsoft i nie tylko oraz prowadzi audyty legalności oprogramowania.

W ramach współpracy z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej dzieli się ze słuchaczami studiów podyplomowych wiedzą i praktycznym doświadczeniem z zakresu komputerowego wspomagania zarządzania projektami za pomocą rodziny produktów Microsoft Project.

Posiada liczne certyfikaty Microsoft dokumentujące wiedzę i doświadczenie praktyczne – od prestiżowego MVP w kategorii Microsoft Office SharePoint Server (2007-2009), poprzez MCT aż do licznych certyfikatów, w tym między innymi IT Pro: MCIT: Enterprise Messaging Administrator, Enterprise Administrator, Database Administrator, MCTS: Project Server 2007, SCCM, SCOM, OCS, Volume Licensing Specialist, Windows Server 2008: Active Directory – Configuration, Applications Infrastructure – Configuration, Network Infrastructure, Microsoft Exchange Server 2007, Configuration , Microsoft Windows Vista, Configuration, Microsoft Office SharePoint Server 2007/2010, Configuration, SQL Server 2005/2008, Microsoft Project 2007

 

Dariusz Wittek (Enterprise Technology Specialist Intel Corporation – Intel Technology Poland)

Dariusz Wittek
W polskim oddziale Intel Corporation pracuje od ponad 11 lat, obecnie w dziale Enterprise Solution Sales odpowiada za aspekty techniczne produktow i technologii Intela stosowanych w rozwiązaniach korporacyjnych.

Specjalizuje się w technologiach zdalnego sprzętowego zarządzania Intel® vPro™ w komputerach stacjonarnych i laptopach i innych technologiach Intela stosowanych w business client PC oraz technologiach i platformach serwerowych Intela.
W swojej pracy zajmuje się szkoleniem klientów korporacyjnych i partnerów w przekrojowym zakresie technologii i produktów Intel oraz implementacji technologii sprzętowego zarządzania.
Poprzednio przez ponad 5 lat zarządzał kanałem resellerskim Intela oraz autoryzowanymi dystrybutorami w Polsce, Czechach, Slowacji i krajach nadbałtyckich. Wcześniej pracował m.in. w firmie ComArch S.A od początku jej istnienia.

Ukończyl studia na kierunku Telekomunikacja na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Dariusz od początku zatrudnienia w Intelu pracuje w Home Office w Krakowie czym potwierdza jeden z przekazów Intela-„praca to proces, a nie miejsce”.